Hem     Nyheter    Kontakta oss     Våra studerande berättar     Arbetsgivarna berättar    
Östsvenska Yrkeshögskolan, logotyp Inspirationsbild

Affärslogistik

2 år, 400 Yh-poäng
Norrköping

Vad är logistik?

Logistik är läran om effektiva flöden, från råvara till slutkonsument. Målet med logistik är att produkten ska befinna sig på en bestämd plats vid en bestämd tidpunkt. Kvalitets- och serviceökning i kombination med lägre kostnader är andra centrala delar inom logistik. Man får heller inte glömma att effektiva flöden också inbegriper flödet av information och betalningar.

Logistikens fem "R"

Logistik beskrivs ofta med hjälp av de fem R:en; rätt produkt, på rätt plats, i rätt tid, i rätt kvantitet och i rätt kvalitet. Detta ska dessutom åstadkommas till lägsta möjliga kostnad.

Logistik handlar om att stärka företagets konkurrenssituation och är kanske det område där företagen har störst behov av att effektivisera, samtidigt som det också är här de största möjligheterna till effektivisering finns. För att svenska företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på en internationell marknad krävs det att de är mycket bra på logistik.

Exempel på aktiviteter och arbetsområden:
• Transport - planering, genomförande och uppföljning av transporter.
• Lagring - lagerstyrning, lagerstruktur och lagerlokalisering.
• Materialhantering - fysiska aktiviteter som layout, val av utrustning, interna transporter, hanteringsutrustning samt emballage.
• Kundservice - beställning, ordermottagning, orderbehandling och leverans.
• Prognoser - försäljningsprognoser och försäljningsplaner för styrning av materialflödet.
• Produktionsplanering - är avgörande för leveranstider och leveranssäkerhet.
• Inköp och materialförsörjning - inköp av råvaror, komponenter och färdigvaror, val av leverantörer, beställning, varumottagning och försörjningsstrategier etc.
• Andra aktiviteter - kan gälla t ex reservdelar och reservdelsstyrning, service och underhållsverksamhet, returgods samt produktutveckling


Sök nu! YH-utbildningar!

Så här fungerar det - utbildningen i praktiken

Affärslogistik hos Logistikprogrammet är en verklighetsnära utbildning där många av lärarna är hämtade från arbetslivet. Studierna innefattar såväl självständiga uppgifter som grupparbeten, liksom både skriftliga och muntliga kommunikationsövningar. Även studiebesök och gästföreläsningar är vanligt förekommande. Delkurser inom Affärslogistik är ofta integrerade med varandra. Studierna bedrivs ofta i projektform med ett problemorienterat arbetssätt vilket varvas med mer traditionell undervisning.

I utbildningen kombineras teoretiska moment med ett projektbaserat arbetssätt. Även studiebesök och gästföreläsningar förekommer. Under den första LiA-perioden (Lärande i Arbete) genomförs ett större projektarbete som mynnar ut i en seminariedag där projekten presenteras. Till detta bjuds representanter från LIA-företagen in som åhörare.

Dessa arbetsformer ställer stora krav på att du som student tar ansvar för dina studier.

Under utbildningstiden kommer du att:
• Inhämta teoretiska och praktiska kunskaper i de olika delkurserna
• Träna och utveckla din analytiska förmåga
• Förbereda dig för arbetslivet genom grupparbeten
• Träna dig i att arbeta projektbaserat
• Utveckla din kommunikativa förmåga muntligt såväl som skriftligt
• Vara trainee på olika företag under sammanlagt ca en tredjedel av utbildningstiden

Behörighet och särskilda förkunskaper

För att vara behörig till denna utbildning krävs, utöver den grundläggande behörigheten för yrkeshögskola, särskilda förkunskaper.

Du behöver godkänt betyg eller över i kurserna:
• Matematik 2
• Engelska 6
• Svenska 2 (alt Svenska som andraspråk 2)
• Logistik 1
• Logistik 2
• eller kunskaper som kan bedömas som motsvarande.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens. Skicka i sådant fall med ett personligt brev i din ansökan där du förklarar hur du har de kunskaper som krävs för behörighet.

Logistikprogrammet erbjuder möjlighet att genom tester få prövat om du som sökande har kunskaper för att kunna bedömas som behörig utifrån den särskilda behörigheten.

Utbildningen genomförs tillsammans med
Norrköpings kommun.

Norrköpings kommun LogistikprogrammetVåra utbildningar

Sök utbildning

Vad är yrkeshögskolan?

Behörighet


Startdatum: 22 augusti 2016
Sista ansökningsdag: 15 maj 2016

Sista kompletteringsdag: 14 juni 2016

Sökande kommer att kallas till
urvalstester.

Ansök här:

Till ansökningssystemet »

Mer information:

Informationsblad »
Information om behörighet, urval och antagning »

Våra studerande berättar:

Daniel blev logistikchef!

Kontaktperson:

Berit Svensson
Logistikprogrammet, Norrköpings kommun
011-15 39 40
berit.svensson@logistikprogrammet.org


Webbplats:
www.logistikprogrammet.org

Adress:
Drottninggatan 24, Norrköping (Visa)


YH-utbildningar!