Hem     Nyheter    Kontakta oss     Våra studerande berättar     Arbetsgivarna berättar    
Östsvenska Yrkeshögskolan, logotyp Inspirationsbild

Affärslogistik

2 år, 400 Yh-poäng
Norrköping


Är du bra på att planera, genomföra och effektivisera? Då är Affärslogistik en utbildning för dig! Logistik innebär att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt och på så sätt öka företagens konkurrenskraft. Behovet av skickliga logistiker blir allt större, bl a inom branscher som industri, handel, sjukvård och transport.

Logistik är läran om effektiva flöden. Det kan handla både om fysiska flöden, såväl som informations- och ekonomiska flöden. Inom logistiken organiserar och kontrollerar man flöden från råvara till slutkonsument.

Logistik beskrivs ofta med hjälp av dem fem R:en; rätt produkt, på rätt plats, i rätt tid, i rätt kvantitet och i rätt kvalitet. Detta ska dessutom åstadkommas till lägsta möjliga kostnad.

Logistikverksamheten är den funktion som kanske mest påverkar den totala lönsamheten i ett företag. Företagen upplever en ständigt ökande konkurrenssituation med ökade krav på effektivitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Ska svenska företag kunna konkurrera på en internationell marknad, krävs effektiv logistik. Därför behövs skickliga logistiker!


Sök nu! YH-utbildningar!

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i:

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens

Utbildningen genomförs tillsammans med
Norrköpings kommun.

Norrköpings kommun LogistikprogrammetVåra utbildningar

Sök utbildning

Vad är yrkeshögskolan?

Behörighet


Startdatum: 21 augusti 2017
Sista ansökningsdag: 15 maj 2017

Sista kompletteringsdag: 16 juni 2017

Sökande kommer att kallas till
urvalstester.

OBS: Om du söker fler än ett av våra tre logistikprogram (Affärslogistik, Internationell transportlogistik samt Kvalificerat inköp och upphandling) måste du rangordna dina val i din ansökan.

Ansök här:

Till ansökningssystemet »

Mer information:

Informationsblad »
Information om behörighet, urval och antagning »

Våra studerande berättar:

Daniel blev logistikchef!

Kontaktperson:

Berit Svensson
Logistikprogrammet, Norrköpings kommun
011-15 39 40
berit.svensson@logistikprogrammet.org


Webbplats:
www.logistikprogrammet.org

Adress:
Drottninggatan 24, Norrköping (Visa)


YH-utbildningar!