Hem     Nyheter    Kontakta oss     Våra studerande berättar     Arbetsgivarna berättar    
Östsvenska Yrkeshögskolan, logotyp Inspirationsbild

Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård

2 år, 200 Yh-poäng
Halvfart, Distans
Linköping

Som specialistutbildad från denna utbildning kan du arbeta både som anestesiundersköterska och operationsundersköterska.

YH-utbildningar!

Som anestesiundersköterska arbetar du tillsammans med anestesisjuksköterska och anestesiläkare. Innan patienten tas emot förbereder du tillsammans med sjuksköterska anestesin. Du iordningställer apparatur och plockar fram material. Du är med och förbereder patienten och kopplar på övervakningar som EKG och blodtryck. Som anestesiundersköterska assisterar du vid olika typer av bedövningar, centrala venkateter, nedsövning och väckning. Under operation kan du komma att få analysera prov och ta fram material. Efter operation transporterar anestesi-teamet patienten till uppvaknings- eller intensivvårdsavdelning.

Som operationsundersköterska arbetar du tillsammans med operationssjuksköterska och operatörer. Som undersköterska är du den ”osterila” assistenten på salen under operation. Tillsammans med operationssjuksköterskan plockar du fram instrument, sterilt material och iordningställer apparatur. Innan operation dukar du och sjuksköterskan upp sterila instrument och material som behövs under operationen och under operation ansvara du för att för se med material som krävs. Efter operation är det du och operationssköterskan som kontrollräknar instrument och dokumenterar det.

Att arbeta som undersköterska på operationsklinik innebär att man dagligen handskas med avancerad teknik och svårt sjuka patienter.


YH-utbildningar!

Behörighet och särskilda förkunskaper

Särskilda förkunskaper som krävs utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier är:

• Gymnasieexamen från Vård- och omsorgsprogrammet.
• Kurser motsvarande 1350 poäng inom vård och omsorg från vuxenutbildningen med lägst betyget E/Godkänt i samtliga kurser.
• eller motsvarande.

Godkänt betyg i:
• Svenska 1 (A)
• Akutsjukvård
• Godkänd arbetsplatsförlagt lärande i akutsjukvårdkursen
• eller motsvarande.

Yrkeserfarenhet:
Minst motsvarande två års arbetslivserfarenhet på heltid inom verksamhetsområdet vård och omsorg.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens. Skicka i sådant fall med ett personligt brev i din ansökan där du förklarar hur du har de kunskaper som krävs för behörighet, t.ex. ett utlåtande från din arbetsgivare.

Utbildningen genomförs tillsammans med Region Östergötland.

Motala kommunVåra utbildningar

Sök utbildning

Vad är yrkeshögskolan?

Behörighet


Startdatum: 25 januari 2016
Sista ansökningsdag: 15 oktober 2015

För denna utbildning är studerandeavgift 35 000 kr.

Fråga gärna din arbetsgivare om de har möjlighet att finansiera avgiften.
Du kan också ansöka om merkostnadslån hos CSN för att täcka avgiften.

Ansök här:

Till ansökningssystemet »

Mer information:

Informationsblad »
Information om behörighet, urval och antagning »

Arbetsgivarna berättar:

Specialbeställd utbildning!

Kontaktperson:

Elisabeth Fornander
010-103 20 33
elisabeth.fornander@regionostergotland.se

Webbplats:
www.regionostergotland.se

Adress:

YH-utbildningar!